Ανακοινώσεις

/Tag:Ανακοινώσεις

Θέμα : Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

By | 17 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Θέμα : Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής σας προσκαλεί στην Διακρατική Ημερίδα του έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”

By | 14 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

By | 11 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ Ιου &2ου ΚΑΠΗ ΚΕΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | 10 Ιανουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις ΚΕ.ΜΕ.Α Κομοτηνής|

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά έξι (6) ατόμων

By | 27 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις|

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2ου ΚΑΠΗ (19-12-2019)

By | 23 Δεκεμβρίου, 2019|Εκδηλώσεις ΚΕ.ΜΕ.Α Κομοτηνής|

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά έξι (6) ατόμων

By | 11 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | 11 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις|

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “ImprovingHealthcareAccessthroughaPersonalHealthMonitoringSystem” ”, στο πλαίσιο υλοποίησης του στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

By | 6 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 1ο ΚΑΠΗ

By | 2 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις|

Font Resize