Ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», ετήσιας διάρκειας

By | 23 Μαρτίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», ετήσιας διάρκειας

ΤΙΤΛΟΣ: Αίτηση για βεβαιώσεις

By | 16 Μαρτίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΤΙΤΛΟΣ: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

By | 16 Μαρτίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΤΙΤΛΟΣ: Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

By | 6 Μαρτίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

By | 26 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Θέμα : Διαγωνισμός για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

By | 17 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Θέμα : Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

By | 17 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Θέμα : Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής σας προσκαλεί στην Διακρατική Ημερίδα του έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”

By | 14 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

By | 11 Φεβρουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ Ιου &2ου ΚΑΠΗ ΚΕΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | 10 Ιανουαρίου, 2020|Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις ΚΕ.ΜΕ.Α Κομοτηνής|

Font Resize