Ανακοινώσεις

/Ανακοινώσεις

ΤΙΤΛΟΣ : ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ 2OY ΚΑΠΗ

By | April 29th, 2021|Ανακοινώσεις|

Comments Off on ΤΙΤΛΟΣ : ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ 2OY ΚΑΠΗ

ΤΙΤΛΟΣ : ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.

By | April 28th, 2021|Ανακοινώσεις|

Comments Off on ΤΙΤΛΟΣ : ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.

ΤΙΤΛΟΣ : ΕΥΧΕΣ ΚΕΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | April 26th, 2021|Ανακοινώσεις|

Comments Off on ΤΙΤΛΟΣ : ΕΥΧΕΣ ΚΕΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

By | April 20th, 2021|Ανακοινώσεις|

1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ-2021-22.docx 2-ΑΙΤΗΣΗ-εγγραφής-2021-2022.doc 3-ΑΙΤΗΣΗ-επανεγραφής-2021-2022.doc 4-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΓΙΑΤΡΟΥ.docx 5-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ.docx        

Comments Off on ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | April 9th, 2021|Ανακοινώσεις|

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | April 9th, 2021|Ανακοινώσεις|

ΤΙΤΛΟΣ: Όροι Διακήρυξης Ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

By | March 9th, 2021|Ανακοινώσεις|

 

ΤΙΤΛΟΣ: Σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μελέτη αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στις δομές του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής

By | February 26th, 2021|Ανακοινώσεις|

Σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μελέτη αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στις δομές του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής  

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονικά απο αύριο 17/02/2021 η λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

By | February 16th, 2021|Ανακοινώσεις|

Κανονικά απο αύριο 17/02/2021 η λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών  

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 15/2 με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ

By | February 14th, 2021|Ανακοινώσεις|