ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kemeakomotinis@gmail.com) είτε (κατ΄ εξαίρεση) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 29/04/2020 έως 08/05/2020