Παιδικός Σταθμός ΡΟΔΙΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Π. Σ. ΡΟΔΙΤΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΩΡΙΟ ΡΟΔΙΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 037731

E-MAIL : alekoglouf@gmail.com