Παιδικός Σταθμός Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Π.Σ Ν. ΣΙΔΗΡ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ ΜΑΙΡΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΩΡΙΟ ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 051382

E-MAIL : psnsid@gmail.com