Παιδικός Σταθμός Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Π.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2535 021313