Παιδικός Σταθμός ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Π.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΤΣΟΠΑ ΑΝΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΩΡΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 097202

E-MAIL : psegirou@gmail.com