Η’ Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Η΄ Β.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 072342

E-MAIL : vd3211@otenet.gr