Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Ζ΄ B.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 022705

E-MAIL : vd5719@otenet.gr