Ε’ Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Ε΄ Β.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΜΑΡΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΛΥΜΠΟΥ 1 (περιοχή Στρατώνες)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 031190

E-MAIL : paidikos5@yahoo.gr