Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Γ΄ Β.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Βολακλή Ξανθίππη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τραπεζούντος 11 (περιοχή πίσω απο το ΙΚΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 028281

E-MAIL : 3S.paidikos.komotini@gmail.com