Αναστολή λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών λόγω Covid-19. Ανακοινώνεται η αναστολή λειτουργίας :

  1. Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού(Ακροπόλεως τέρμα) από 27 Οκτωβρίου 2020 έως και 02 Νοεμβρίου 2020
  2. Δ’ Βρεφονηπιακός σταθμός (Γ. Παπανδρέου 45) από 26 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Οκτωβρίου 2020
  3. Ε’ Βρεφονηπιακός σταθμός (Ολύμπου 1) από 26 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Οκτωβρίου 2020