Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» συστάθηκε το 2011, έπειτα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής με την οποία συνενώθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα 1) Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης «Αλέξανδρος Συμεωνίδης», 2) «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αιγείρου» 3) «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο) Δήμου Αιγείρου» 4) «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ΚΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Σιδηροχωρίου» 5) «Παιδικός Σταθμός Δήμου Ν. Σιδηροχωρίου» 6)  «Φιλαρμονική Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται επίσης στην ανωτέρω απόφαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 239 του Ν.3463/06.συγχώνευση του τότε δημοτικού Νομικού Προσώπου «Αλέξανδρος Συμεωνίδης» με τις τότε Κοινωφελείς υπηρεσίες του Δήμου.

 

Το Όραμά μας

Ένα ΝΠΔΔ με ανθρώπινο πρόσωπο, όπου όλοι οι συνδημότες μας να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, όπου με συλλογική προσπάθεια προάγεται η κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις  συνέπειες της οικονομικής κρίσης που διανύουμε τα τελευταία χρόνια.

 

Οι Στόχοι μας

  • Η ανάδειξη των προβλημάτων που υπάρχουν και η άμεση επίλυσή τους.
  • Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας
  • Η φιλοξενία όσο το δυνατόν περισσότερων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μητέρες προς αναζήτηση εργασίας.
  • Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Η δημιουργία ενεργού και δυναμικού Εθελοντικού κινήματος

     

ΦΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Download (PDF, Unknown)