ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

 Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών του ΠΕΠ Μακεδονίας και Θράκης και είχε ως αντικείμενο την προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της κοινωνικής προστασίας των κατοίκων τσιγγάνων της περιοχής Αλάν Κογιού, Αναχώματος και Μελέτης.

Το έτος 2012 μετονομάζεται σε Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την κοινωνικό-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές (διαβίωση στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας), με προτεραιότητα στην ομάδα-στόχο των Ρομά. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας πραγματοποιούνται από το προσωπικό του κέντρου, δράσεις σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό επίπεδο και στον τομέα πρωτοβάθμιας υγείας.

Από αρχές του 2017 δημιουργείται το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στο Δήμο Κομοτηνής, στο οποίο φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ) Δήμου Κομοτηνής. Το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά απαρτίζεται από μία κοινωνική λειτουργό , η οποία είναι η συντονίστρια του κέντρου, μία διοικητική υπάλληλο, μία κοινωνική λειτουργό υπεύθυνη του παραρτήματος Ρομά, δύο νοσηλεύτριες και μία διαμεσολαβήτριαΗ λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης των ΠΕΠ 2014-2020 για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά 3 κεντρικούς άξονες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Κομοτηνής, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Κοινότητας δύναται να λειτουργεί και ως χώρος όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:  παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η  διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού και υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής. Το Κέντρο Κοινότητας μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών. Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας βασίζεται:

  • στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή
  • στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων
  • στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία
  • στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.
[/toggle][/accordian]

 

Στον Καλλικρατικό Δήμο Κομοτηνής λειτουργούν δύο δομές:

Κέντρο Κοινότητας:

 Δ/νση: Γρ. Μαρασλή 1, Κομοτηνή, Τ.Κ: 69133

Τηλέφωνο: 25310-32401 email: kekkomotinis@gmail.com 

Προσωπικό 

– Κοινωνική Λειτουργός/Υπεύθυνη-Συντονίστρια Κέντρου : Γκουτζιώτη Ειρήνη

– Διοικητικός: Καλυβιώτη Ήρα

 

Παράρτημα Ρομά:

 α) Οικισμός Αλάν Κογιού-Ανάχωμα

Δ/νση: Γρ. Μαρασλή 1, Κομοτηνή, Τ.Κ: 69133

Τηλέφωνο: 25310-72969

β) Οικισμός Μελέτης

Δ/νση: Μελέτη, Κομοτηνή, Τ.Κ: 69100

Τηλέφωνο: 25310-95220

Προσωπικό

– Κοινωνική Λειτουργός Παραρτήματος: Παπαδοπούλου Χριστίνα

– Νοσηλεύτριες: Οσμάν Αϊσέ

                          Δόγκα Δόμνα

Διαμεσολαβήτρια: Κάρρου Τριανταφυλλιά