ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΄΄ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ΄΄ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ