ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και πιο συγκεκριμένα στους Παιδικούς Σταθμούς, έχουμε προβεί σε πρόσληψη μίας Παιδιάτρου για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των φιλοξενούμενων νηπίων όλων των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ.

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των γονέων και των φιλοξενούμενων νηπίων των Παιδικών μας Σταθμών προσπαθούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε ζήτημα που προκύπτει στα πλαίσια της σταθερής ανόδου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ