ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Στο Δήμο Κομοτηνής υλοποιείται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που αναπτύχθηκε από το (τότε) Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας, υποστήριξης και πρωτοβάθμιας φροντίδας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία (ειδικές ανάγκες), το οποίο υλοποιείται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, σε άτομα που διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένα και σ’ αυτούς που δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, με σκοπό να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας (60 ετών και άνω) αλλά και σε άτομα με αναπηρία. Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα με προβλήματα υγείας, με χαμηλό εισόδημα, με μερική ή καθόλου αυτοεξυπηρέτηση, αλλά και μοναχικά άτομα.
Συνολικά στον Καλλικρατικό Δήμο Κομοτηνής εξυπηρετούνται από τις τέσσερις Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» 450 συμπολίτες μας, και ολοένα αυξάνονται.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων και ωφελούμενων ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει:

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (από Κοινωνική Λειτουργό)

Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένα άτομα για τον προσδιορισμό των κοινωνικών –οικονομικών αναγκών τους, συντροφιά – ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο μοναχικό ηλικιωμένο άτομο.
Συνεργασία με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο κοινωνικό-προνοιακών θεμάτων (έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας, σύνταξης, αναπηρικά επιδόματα).

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (από Νοσηλεύτρια)

Προγραμματισμένες κατ’ οίκον μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, αιμοληψίες για γενικές εξετάσεις αίματος και εξετάσεις ούρων.
Συνεχής παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής (διανομή φαρμάκων)
Συνεργασία με γιατρούς του Νοσοκομείου, για θέματα διατροφής και υγείας των μελών, αλλά και για το διαιτολόγιο που πρέπει να ακολουθείται από το πρόγραμμα για τα μέλη του.
Παραπομπή και συνοδεία στο Νοσοκομείο και σε γιατρούς του ΙΚΑ.
Συνεργασία με το γιατρό του ΚΑΠΗ και με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το
ΙΚΑ για την έκδοση συνταγογραφιών.

Γ. ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (από οικογενειακή βοηθό).

Κατ’ οίκον επισκέψεις για συντροφιά και καθαριότητα του χώρου που διαμένει ο ηλικιωμένος.
Αγορά προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης.
Εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ).

ΔΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμμάτων Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας και Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες είναι η κυρία Αρχοντούλα Τσάτσικου, Κοινωνική Λειτουργός, η οποία συντονίζει και τις ενέργειες των Δομών.

1)ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ/νση: Γρ. Μαρασλή 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69133
Τηλ: 2531 0 72173   –   email: vsskomotinis@outlook.com.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 110 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Κωνσταντινιά Λυμπερίδου
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: Ερασμία Πατρωνίδου, Μαρία Κυριαλάνη
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: Πελαγία Στάμου

2) ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

Δ/νση: Νέο Σιδηροχώρι, ΤΚ 69100
Τηλ: 2531352912/ 2531381985  –   email: vssnsidir@gmail.com
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 120 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Ολγα Κατσιάνη
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: Πετρούλα Αλεξανδρίδου, Δήμητρα Γκοδοσίδου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Σουλτάνα Αλμπάνη, Φανή Τσάντου, Αικατερίνη Δρίνη

3) ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

Δ/νση: Αίγειρος
Τηλ: 2531352719/ 2531023175  –   email: vssegirou@gmail.com
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 100 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Ελλάδα Ηρακλέους
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Παρασκευή Ξανθοπουλίδου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: Δάφνη Σμάλη

4) ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Δ/νση: Φανάρι
Τηλ: 2531 0 72414  –   email: vssfanari@gmail.com
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 120 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ: Αγγελική Γιοβανούδη
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: Ελένη Πατσαλή, Ασημένια Λιακάκη
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Αιμιλία Χαμτζίδου, Μάρθα Αρχοντίδου