Επισυνάπτονται:

1)    Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2)    Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

3)    Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

4)    Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

5)    Πίνακας Απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

6)    Πίνακας Επιλογής υποψηφίων