Ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ ενημερώνει ότι οι Παιδικοί Σταθμοί θα ανοίξουν κανονικά την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017.
Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ιωάννης Γκαρανης