ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΄΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ΄΄