Επίσκεψή του Γ’ Π.Σ στο Ειδικό σχολείο Κομοτηνής που πραγματοποιήθηκε στις 2/12/2016