«Το ΝΠΔΔ «Κέντρο  Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» πραγματοποιήσε την ετήσια εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.30μ.μ. στο χώρο του EL CLASICO, επί της Πολυφήμου και Ν. Ζωΐδη.»